(1 ก.ย.64) นาวาเอก ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่1 และข้าราชการทหาร ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.1 ร่วมทำความสะอาดศาสนสถานบริเวณวัดสลัก ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
 
 
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กับการร่วมทำความสะอาด ศาสนสถาน ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยทหารพื้นที่ และชุมชน
 
 
วัดสลัก ถือ เป็นวัดที่มีอายุยาวนาน สันนิษฐานสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งมีศาสนสถานที่สำคัญที่มีความโดดเด่น สวยงาม อาทิ วิหารวัดสลัก เจดีย์ 12 มุม 3 องค์ และศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ศิลปกรรมศาสนสถานตามแบบแผนสมัยอยุธยาตอนปลาย ยังคงความงดงามเป็นสัญลักษณ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาจนถึงปัจจุบัน/…
 
 
Cr.ภาพ/ข่าว กพร.ฐ.ตร.ตราด