เมื่อวันที่ 5 ก.ย.64 ที่ผ่านมา น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมด้วย น.อ.ปรัชญา โพธิ์ย้อย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เดินทางตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลในหน่วยปฏิบัติงานสนาม ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ในพื้นที่ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในทุกระดับที่ปฏิบัติงานในสนาม

ณ กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 514 บ้านมะม่วง (ฐานเนิน 400 ) และกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 511 บ้านเขาพลู (ฐานคลองห้วยแร้ง) โดยมี น.อ.วิรัตน์ ตะโจปะรัง หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ นำผู้บังคับกองร้อยฯและกำลังพลอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน แถวรับการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปถึงผลการปฏิบัติและสถานการณ์โดยทั่วไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กล่าวว่า การนำคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมในวันนี้ เพื่อต้องการรับทราบผลการปฏิบัติห้วงเวลาที่ผ่านมา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพล ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดตราด ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ซึ่งจะช่วยป้องกันการระบาดของโรคมิให้ขยายไปในวงกว้างต่อไป ....../..

ภาพ/กพร.ฉก.นย.ตราด  ข่าว/หาญศึก ฉิมพาลี   โทร 086-3728667