วันนี้ (7 กันยายน 2564) พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ เดินทางโดย ฮ.ปด.1 (S-70ฺB) จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร มายังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อ.เมือง จ.จันทบุรี
 
 
เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยทหารเรือในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับและนำคณะสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลังจากนั้น ฮ.ปด.1 (S-70ฺB) จำนวน 2 ลำ และ ฮ.ลล.6 จำนวน 1 ลำ เดินทางมายังหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
 
 
โดยมี น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และ น.ท.อกนิษฐ์ เตชะนันท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหลักเขตที่ 73 หลังจากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมนายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารฝ่ายเสธ.และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ถวายสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 
 
และวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน บ้านหาดเล็ก ลงนามในสมุดเยี่ยมหน่วย เยี่ยมชมสถานที่ ขึ้นแท่นรับการเคารพ กล่าวให้โอวาทกำลังพล และทักทายกำลังพลทหารนาวิกโยธิน และตำรวจน้ำคลองใหญ่ ประจำสถานีตำรวจน้ำ 6 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ
 
 
 
ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า "ผมขอแสดงความชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในรอบปีที่ผ่านมา ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตลอดระยะเวลาที่ผมปฏิบัติราชการในกองทัพเรือมาอย่างยาวนานนั้น ผมมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า กองทัพเรือเป็นหน่วยงานสำคัญที่ดูแลงานด้านความมั่นคงทางทะเลที่มีศักยภาพ
 
 
ทุกหน่วยงานของกองทัพเรือไม่ว่าจะเป็นส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบ ส่วนยุทธบริการ และส่วนอื่นๆ ล้วนเป็นกลไกอันสำคัญยิ่ง ในการขับเคลื่อนกองทัพให้เจริญก้าวหน้าตลอดมาตามลำดับ กำลังพลในแต่ละหน่วยงานมีขีดความสามารถตลอดจนมีทักษะและความเชี่ยวชาญในหน้าที่เป็นอย่างดีที่ได้รับการปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบสูง ใส่ใจในการเรียนรู้ตลอดเวลา
 
 
มีความสามัคคี ทำงานร่วมกันเป็นทีม และรักในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหารเรือยิ่งชีวิต สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึงถือเป็นคุณลักษณะพิเศษที่ผมขอให้พวกเราทุกคนได้ยึดถือไว้ในจิตใจและถ่ายทอดให้กับกำลังพลในสังกัด ได้นำไปเป็นองค์ประกอบเพื่อปฏิบัติงานให้กับกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป
 
 
สิ่งสำคัญที่ผมขอเน้นย้ำและฝากจุดยืนในการทำงาน การปฎิบัติในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ผมขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทำงานประสานสอดคล้องซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทัพเรือและประเทศชาติเป็นประการสำคัญ ซึ่งหากพวกเรายึดถือการทำงานในลักษณะนี้ก็จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับกองทัพเรือและประเทศชาติสืบไป "
 
 
หลังเสร็จสิ้นภารกิจในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะเดินทางโดย ฮ.ปด.1 (S-70ฺB) ไปยัง หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมหน่วยต่อไป ....../..
 
 
ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี ขอบคุณภาพ/กพร.กปช.จต.