เมื่อวันที่ 26 ก.ย.64 ที่ผ่านมา น.อ.ธวัชชัย กลางคำ หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน พร้อมด้วยรองหัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน และนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลทหารพรานนาวิกโยธินที่ 531 บ้านหนองม่วง,ร้อยฯ532 บ้านชำราก,ร้อยฯ 533 บ้านสะพานหิน,ร้อยฯ 534 บ้านคลองขุด,

ร้อยฯ 536 บ้านเขาล้าน,ร้อยฯ 537 บ้านท่าเส้น ยกเว้นกองร้อยฯ 535 ฝึกฟื้นฟูสมรรถภาพ ค่ายเทวาพิทักษ์ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินอ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยมีผู้บังคับกองร้อยทหารพรานฯ นำกำลังพลแถวรับการเยี่ยมบำรุงขวัญ ณ ที่ทำการกองร้อยฯ 

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน กล่าวว่า เนื่องในปีงบประมาณ 2564 กำลังจะผ่านพ้นไป ต้องขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่เสียสละปฏิบัติงานตรากตรำภาคสนาม ซึ่งที่ผ่านมาทหารพรานนาวิกโยธินมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งการเดินทางมาเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อต้องการบำรุงขวัญกำลังพลและนำของที่ระลึกมามอบให้ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กำลังพลทุ่มเท เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อปกป้องรักษาอธิปไตย ของประเทศชาติสืบไป  

ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน เป็นหน่วยขึ้นตรงทางยุทธการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด มีภารกิจหน้าที่ลาดตระเวนป้องกันอธิปไตย รักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของกองทัพเรือด้วยดีเสมอมา.../.. 

ภาพ/ข่าว  หาญศึก ฉิมพาลี