เมื่อวันที่ 26 ก.ย.64 ที่ผ่านมา น.อ.วิรัตน์ ตะโจปะรัง หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ พร้อมด้วย รองหัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลทหารพราน

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญและกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล ร้อย.ทพ.นย. ในสังกัด โดยมีผู้บังคับกองร้อยทหารพรานฯ นำกำลังพลแถวรับการเยี่ยมบำรุงขวัญ ณ ที่ทำการกองร้อยฯ 

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ กล่าวว่า เนื่องในปีงบประมาณ 2564 กำลังจะผ่านพ้นไป ต้องขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่เสียสละปฏิบัติงานตรากตรำภาคสนาม ซึ่งที่ผ่านมาทหารพรานนาวิกโยธินมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

อีกทั้งการเดินทางมาเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อต้องการบำรุงขวัญกำลังพลและนำของที่ระลึกมามอบให้ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กำลังพลทุ่มเท เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อปกป้องรักษาอธิปไตย ของประเทศชาติสืบไป  

ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ เป็นหน่วยขึ้นตรงทางยุทธการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด มีภารกิจหน้าที่ ลาดตระเวน ป้องกันอธิปไตย รักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของกองทัพเรือด้วยดีเสมอมา.../.. 

ภาพ/ข่าว  หาญศึก ฉิมพาลี