เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 ที่ผ่านมา น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ท่านเก่า) เตรียมทหาร 26 / นักเรียนนายเรือ 83 และ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ท่านใหม่) เตรียมทหาร 33 / นักเรียนนายเรือ 90 ทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่การบังคับบัญชา หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

ตามคำสั่ง กองทัพเรือ ที่ 333/2564 ลงวันที่ 28 ก.ย.2564 ให้ น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ไปเป็น รองผู้บัญชาการ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

และคำสั่งกองทัพเรือ ที่ 336/2564 ลงวันที่ 28 ก.ย.2564 ให้ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย เป็น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด โดยได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่อย่างสมเกียรติ พิธีลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ ณ ห้องประชุมฯ บก.ฉก.นย.ตราด และพิธีมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ พัน ร.ฉก.นย.ตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีกำลังพลทหารนาวิกโยธิน ตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงทางยุทธการ ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว
#กองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667