เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 ที่ผ่านมา น.อ.ธวัชชัย กลางคำ หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน (ท่านเก่า) เตรียมทหาร 34 / นักเรียนนายเรือ 91 และ น.อ.ยศพัทธ์ พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน (ท่านใหม่) เตรียมทหาร 36 / นักเรียนนายเรือ 93 ทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่การบังคับบัญชา ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน 

โดยจัดให้มีพิธีถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไหว้ศาลพระภูมิ-เจ้าที่ พิธีลงนามรับ-ส่งหน้าที่การบังคับบัญชา และมอบนโยบายการปฏิบัติ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน (ท่านใหม่) กล่าวว่า ขอให้กำลังพลทหารพราน ยึดแนวทางการทำงานตามนโยบายเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่ และยังคงเน้นในเรื่องของระเบียบวินัยทหารเป็นหลัก การรู้จักหน้าที่ เสียสละ อดทน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกัน

และเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายหลีกเลี่ยงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ของผิดกฎหมาย การตัดไม้ทำลายป่า และแรงงานต่างด้าว การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และประการสุดท้าย การช่วยเหลือประชาชนในทุกด้าน เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง และภารกิจที่ได้มีการร้องขอ เป็นต้น .../..

#กองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

#ทหารพรานนาวิกโยธิน

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667