เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมด้วย น.อ.พิสิษฐ์ หนูเล็ก รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด น.อ.ปรัชญา หาญเทียม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ น.อ.ยศพัทธ์ พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน น.อ.ยอดทนง พัดประดิษฐ หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำพื้นที่ตราด

น.ท.ภัทรฉัตร รุ่งแสง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก  และนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เข้าเยี่ยมคำนับและมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (ท่านใหม่) พร้อมทั้งแนะนำหัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดตราด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มอบพระบูชาให้กับหัวหน้าหน่วยเป็นที่ระลึก

หลังจากนั้นเวลา 10.00 นาฬิกา เดินทางไปกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด เพื่อเยี่ยมคำนับ พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด เพื่อแนะนำตนแนะนำหัวหน้าหน่วยในพื้นที่จังหวัดตราด พร้อมทั้งปรึกษาข้อราชการในการประสานงานการปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

และเวลา 13.30 นาฬิกา เข้าพบ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เพื่อเยี่ยมคำนับแนะนำตนและหัวหน้าหน่วยทหารประจำพื้นที่จังหวัดตราด โดยได้ปรึกษาหารือเรื่องการสนับสนุนกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนหากมีการร้องขอ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมให้การช่วยเหลือหน่วยงานและประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ...../..

 

#ทหารเรือช่วยเหลือประชาชน

#หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667