ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยนาวาเอก ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ ส่งกำลังพลร่วมพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านธรรมชาติล่าง หมู่ที่ ๖ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จว.ตราด

วันนี้ (๐๖ ต.ค.๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา น.อ.ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ น.ต.ประวัติ คำเขียว หัวหน้าแผนกขนส่งฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ นำกำลังพลร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ต.คลองใหญ่ พัฒนาพื้นที่หมู่บ้านธรรมชาติล่าง หมู่ที่ ๖ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

โดยเป็นการพัฒนาพื้นที่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาดและสวยงาม พร้อมกันนี้ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ ยังได้นำผลิตผลทางการเกษตรจากโครงการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ มาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

เพื่อเป็นการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดตราด เป็นไปตามนโยบายของ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ที่มีดำริให้หน่วยขึ้นตรง ร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในทุกพื้นที่ให้สมกับการเป็นกองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ " พลังสามัคคี พลังราชนาวี"

Cr.ภาพ/ข่าว กพร.ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑