เมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา พล.ร.ต.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนบ้านท่าเส้น โดยมี ชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด

น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด น.อ.ปรัชญา หาญเทียม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ น.อ.ยศพัทธ์ พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน น.อ.ยอดทนง พัดประดิษฐ หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำพื้นที่ตราด น.ท.ภัทรฉัตร รุ่งแสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก

ภาคเอกชน อาทิเช่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด หอการค้าจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด - ต.ทมอดา อ.เวียลเวง จ.โพธิสัตว์

ทั้งนี้หาก ครม.มีมติให้เปิดด่านท่าเส้นเป็นด่านถาวรทางการค้า ซึ่งการดำเนินการเปิดด่านนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านชายแดนทั้ง ศุลกากรจังหวัดตราด ,ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความพร้อมในการจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน

อย่างไรก็ตามในการเปิดด่านถาวรนั้นจะต้องมีสถานที่ทำงานของหน่วยงานต่างๆ เบื้องต้นใช้ตู้คอนเทรนเนอร์มาปรับแต่ง ตั้งเป็นสำนักงานชั่วคราว และก่อสร้างอาคารถาวรในการทำงานต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การค้า การท่องเที่ยว เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันในส่วนของจังหวัดตราด ยังมิได้เปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร ยังใช้ชื่อว่าช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น โดยพื้นที่ดังกล่าวที่ผ่านมามีคณะกรรมาธิการต่างประเทศและอีกหลายๆคณะเข้ามาศึกษาพื้นที่ แต่ปัจจุบันยังไม่มีคำตอบแน่ชัดว่าจะเปิดเป็นด่านถาวรเมื่อไร ในอนาคตช่องทางการค้าแห่งนี้จะเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าภาคเกษตรที่สำคัญ

รวมถึงเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ระยะทาง 200 กม.ถึงจังหวัดโพธิสัตว์ ระยะทาง 400 กม.ถึงกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ประกาศให้ช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น-ทมอดา เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านทะมอดา จ.โพธิสัต-ท่าเส้น จ.ตราด เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของรัฐบาลไทยยังไม่มีนโยบายให้เปิดด่านในช่วงนี้  …./

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี   โทร 086-3728667