เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดตราด น.อ.ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1  พร้อมด้วย น.ท.เอกราช สารคำ เสนาธิการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1  นำคณะนายทหารเข้าเยี่ยมคำนับ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งมอบองค์เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หมวก และกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มอบพระบูชาให้กับ ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 และนายทหารทุกท่านเป็นที่ระลึกเช่นกัน

ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1  กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสอันดี ได้นำคณะนายทหาร ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1  เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแนะนำตน พร้อมทั้งกล่าวสรุปถึงภารกิจ หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากทัพเรือภาคที่ ๑ โดยยินดีให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ภารกิจของจังหวัด หากมีการร้องขอให้ช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิเช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม ไฟไหม้ เรือล่ม เรือจมในพื้นที่ และการพัฒนาในด้านต่างๆ

ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1  กล่าวเสริมว่า ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด เป็นหน่วยขึ้นตรงของทัพเรือภาคที่ ๑ มีภารกิจหน้าที่ ส่งกำลัง ซ่อมบำรุงและให้การสนับสนุนด้านต่างๆกับหน่วยกำลังของกองทัพเรือ ที่มาปฏิบัติการบริเวณชายแดนด้านตะวันออกของอ่าวไทย และเป็นฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ต่อการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือตลอดมา ....../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667