เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา น.อ.อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ น.ต.บุญเลิศ  อินทร์ภู่พิมล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุงฯ พร้อมด้วย ร.ท. เกรียงศักดิ์ มาลัย รองหัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติ กลุ่มงานประสานความมั่งคงฯ และกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด

ร่วมบูรณาการกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ หมู่ ๒ บ้านคลองขุด ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ นายอำเภอเมืองตราด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทหารนาวิกโยธิน พัน ร.ฉก.นย.ตราด ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสากู้ภัย ร่วมให้การช่วยเหลือโดยนำเรือท้องแบนสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากระดับน้ำสูงมากในรอบหลายสิบปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ได้สั่งการให้ท้องที่/ท้องถิ่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด เร่งสำรวจความเสียหายพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยการประสานขอกำลังพลทหาร,ตำรวจ,อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

อาสาสมัครกู้ภัย และประชาชนจิตอาสา ช่วยกันขนย้ายสิ่งของในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังความสามารถ และในครั้งนี้ เล็ก ฝันเด่น จรรยาธนากร นักร้องดูโอ้คู่หูพี่น้องฝาแฝดชื่อดัง ฝันดี-ฝันเด่น นำเรือท้องแบนและทีมกู้ภัยจาก กทม.มาช่วยปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้อีกด้วย ..../.. 

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667