วันพุธที่ ๑๓ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๒๔.๐๐ นาฬิกา น.อ.ปรัชญา หาญเทียม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ บ่อไร่ ได้รับการประสานจากชาวบ้านว่า ขอรับการช่วยเหลือขนย้ายหมูออกจากฟาร์ม จึงจัดกำลังพลจำนวน ๑๐ นาย เข้าทำการช่วยเหลือฟาร์มเลี้ยงสุกร ที่ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมฟาร์มฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ บ่อไร่ กล่าวว่า ได้รับนโยบายจากหน่วยเหนือให้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยทุกหน่วย หลังจากภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชน โดยให้หน่วยดำเนินการต่อเนื่องสำรวจความเสียหาย ช่วยประชาชนทำความสะอาดให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่น การแพทย์ การซ่อมบ้าน ซ่อมรถ การมอบอาหาร ถุงยังชีพ หรืออื่นๆ เป็นต้น ..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี   โทร 086-3728667