เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ต.ค.๖๔ ที่ผ่านมา นาวาเอก ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติ “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ วัดแหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
 
 
สำหรับการจัดกิจกรรมในครังนี้ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการทำความดีด้วยหัวใจ ของข้าราชการร่วมกับประชาชนในพื้นที่ และสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ..../..
 
 
Cr.ภาพ/ข่าว กพร.ฐ.ตร.ทรภ.๑