เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๔ ที่ผ่านมา นาวาเอก ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ นำกำลังพลร่วมพัฒนาสถานศึกษา เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนให้กับโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนวัดหนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด และโรงเรียนบ้านเนินดินแดง อ.แหลมงอบ จ.ตราด
 
 
โดยทำความสะอาดอาคารทั้งภายในและภายนอก จัดเจ้าหน้าที่แผนกแพทย์เข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องต่างๆ พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์ล้างมือให้กับผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อีกด้วย
 
 
ทั้งนี้ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยของกองทัพเรือ ในทุกพื้นที่ จัดกำลังพลดำเนินการ สนับสนุนสถานศึกษา โรงเรียน ในการ Big Cleaning ทำความสะอาดบริเวณอาคารและโดยรอบอาคารเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงพื้นผิวสัมผัสต่างๆ
 
 
ซึ่งกองทัพเรือ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนรัฐบาลและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคม เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ โดย มีเป้าหมายที่สำคัญคือ "รวมใจภักดิ์ รักชาติ ราษฎร์ศรัทธา"
 
 
Cr.ภาพ/กพร.ฐ.ตร.ทรภ.๑ ข่าว/ส.ทร.๑๐ ตราด