เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด มอบหมายให้หน่วยทหารนาวิกโยธินพื้นที่จังหวัดตราด พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ให้ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

โดยกองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นำโดย เรือตรี รัชฏะ หนันดุน ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก พร้อมด้วย พันจ่าเอก มุกดา พานอ้น นายทหารกิจการพลเรือนและกำลังพล จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม ผู้นำท้องที่

คณะครูโรงเรียนบ้านคลองขวาง และประชาชนในพื้นที่ พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงสถานที่ และตัดหญ้าสนามกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...../..

Cr.ภาพ/ข่าว กพร.ฉก.นย.