(2 พ.ย. 64) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เดินทางตรวจเยี่ยม จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง ตำบลนนทรี อำเภอบ่อไร่ ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการเปิดให้มีการขนส่งสินค้าจากผู้ประกอบการชาวไทย ไปส่งให้กับผู้ประกอบการค้าชาวกัมพูชา ภายใต้มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของทั้งสองฝ่าย
 
 
โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา ปลัดจังหวัดตราด น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด น.อ.ปรัชญา หาญเทียม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 น.อ.ยอดทนง พัดประดิษฐ หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนพื้นที่ตราด นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ ร่วมตรวจเยี่ยม โดยมีเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจังหวัดตราด และด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด ร่วมปฏิบัติงานตามาตรการป้องกันโรควิด-19
 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การกลับมาเปิดให้มีการขนส่งสินค้าระหว่างกัน เกิดขึ้นจากความต้องการในระดับพื้นที่ซึ่งทางอำเภอบ่อไร่ และอำเภอสำรูด ในการแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างกันหลังสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลาย โดยทั้งสองอำเภอได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในการนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด และศูนย์สั่งการชายแดนเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน นำสู่การเปิดให้มีการขนส่งสินค้าระหว่างกัน
 
 
โดยกำหนดให้มีมาตรการคือ ผู้ขนส่งสินค้าที่กำหนดให้ไม่เกิน 2 คน และจะต้องผ่านการการตรวจโควิด โดยชุดตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ขนส่งสินค้าไปส่งบริเวณแนวชายแดนตรงเนิน 400 โดยไม่ให้มีการนำรถข้ามแดนระหว่างกัน โดยขยายเวลาขนส่งสินค้าได้ไม่เกินเวลา 18.00 น. ในทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี สำหรับสินค้าที่ส่งออกจากจังหวัดตราดส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเลสด และสินค้าอุปโภคบริโภค
 
 
ด้านนายพชร ดวงจิต ผู้ประกอบการอาหารทะเล จากบ้านแหลมหิน ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่มีการเปิดให้มีการขนส่งสินค้าเพื่อค้าขายระหว่างกัน โดยเฉพาะเป็นการช่วยในการเพิ่มช่องการตลาดให้กับสินค้าของจังหวัดตราด ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้นในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ /...
 
Cr.ภาพ/ข่าว ส.ปชส.ตราด