วันนี้ (27 พ.ค.65) นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้รับรายงานจาก ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา ของวันนี้ เกิดเหตุพายุงวงช้างในพื้นที่บ้านคลองมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 12 หลังคาเรือน ซึ่งบ้านเรือนของประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับความเสียหายเป็นกระเบื้องหลังคา ในขั้นต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

ในการนี้จึงมอบหมายให้ นาวาเอก ยศพัทธ์ พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน จัดกำลังพลอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 30 นาย บูรณาการกำลังร่วมกับอำเภอคลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านคลองมะนาว เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ทุกพื้นที่ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ในพื้นที่ต่าง ๆ จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งเตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ทั้งการสำรวจความเสียหาย ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ รวมถึงช่วยเหลืออื่น ๆ อาทิ ด้านการแพทย์ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย-ยานพาหนะ การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น .../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667