เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน ๑๐ นาย บูรณาการร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ตำบลไม้รูด ดำเนินการช่วยกันปรับปรุง และซ่อมแซมหลังคาบ้านพักครู ของโรงเรียนวัดห้วงโสม ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์พายุลมแรง ทำให้ต้นไม้ล้มทับบ้านพักครูดังกล่าว เมื่อคืนวันที่ ๘​ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา 

 

# กองทัพเรือ ช่วยเหลือประชาชน

# รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา

ภาพ/ข่าว : หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด