วันนี้ (๑๕ ก.ค.๖๕) น.อ.ปรัชญา หาญเทียม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ มอบหมายให้นายทหารฝ่ายการเมืองนำกำลังพลอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล และกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่รับผิดชอบ ณ บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ม.๑ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด

หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ บ่อไร่ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากผู้นำท้องที่ว่าช่วงเช้ามืดของวันนี้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและขนย้ายสิ่งของไม่ทัน หลังรับแจ้งจึงมอบหมายให้นายทหารฝ่ายการเมืองรีบนำกำลังพลเข้าพื้นที่ทันที เพื่อช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ที่มอบหมายให้ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส ซึ่งในขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงสู่สภาวะปกติ โดยกำลังพลจะเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลดและจัดโครงการหมอเดินเท้า(หมอทหาร)เข้าเยี่ยมชุมชนต่อไป ....../..

ภาพ/กพร.ชค.1 ข่าว/หาญศึก ฉิมพาลี