วันนี้ (๑๗ ก.ค.๖๕) หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด โดย ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ เขาล้าน ได้รับแจ้งจาก นายอัครเดช  แซ่ลี้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ว่ามีบ้านเรือนของประชาชนพังเสียหาย เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจำนวน ๑ หลัง เป็นบ้านของ น.ส.แอนนา  ช่วยทุกข์ บ้านเลขที่ ๒๕๘ ม.๑ บ้านปากคลอง ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีผู้พักอาศัย รวม ๓ คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด โดย ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ เขาล้าน  ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย และกำลังพลจิตอาสาฯ จำนวน  ๒๐ นาย บูรณาการร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ๑๓๐๕ ประทุน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ และประชาชนในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ให้ทหารเรือในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน เหตุอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และอุบัติภัยในด้านต่างๆ เป็นต้น ..../..

Cr.ภาพ/ข่าว กพร.ชค.๓