เมื่อเวลา 10.30 น.วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ พล.ร.ท.สุรนันท์ แสงรัตนกุล รองเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ท.เทอดเกียรติ อ่อนเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ/หัวหน้าสำนักงานและคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินกองทัพเรือ และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินกองทัพเรือ

เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยทหารพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อรับฟังปัญหาการบุกรุกที่ดิน การเข้าครอบครองที่ดินกองทัพเรือของประชาชน ข้อพิพาทระหว่างกองทัพเรือและประชาชน โดยมี พล.ร.ต.จิโรจน์ สุขอร่าม เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นำกำลังพลหน่วยขึ้นตรงและหน่วยทหารเรือในพื้นที่รับการตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมทั้งบรรยายสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ให้คณะฯ ได้รับทราบ

และในช่วงบ่าย เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะฯเดินทางมาร่วมปรึกษาหารือข้อราชการกับ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยมี น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด และนายชัยพล ภูต้องลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ ซึ่งมีหน่วยงานธนารักษ์พื้นที่ตราด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดตราด ร่วมให้ข้อมูลโดยมีประเด็นที่สำคัญในการพูดคุย ดังนี้-.

กองทัพเรือ ขอปรึกษาเรื่องการทำถนนเชื่อมโยงไปยังหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด ระยะทางประมาณ 9 กม. จากจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ธนารักษ์พื้นที่ตราด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตราด เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางเดินรถเชื่อมโยงไปยังหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด ต้องเดินทางด้วยเรือหรืออากาศยานเท่านั้น

ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เสนอให้กองทัพเรือเห็นชอบ เรื่องเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านท่าเส้น เพื่อยกระดับการค้าการลงทุนชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากศักยภาพด่านท่าเส้นมีความเหมาะสมทั้งการค้า การท่องเที่ยว อยู่ในเส้นทางการขนส่งเชื่อมต่อกันได้ทั้ง จังหวัดโพธิสัตว์ จังหวัดพระตะบอง จังหวัดเกาะกง ทำให้ต้นทุนการขนส่งต่ำ

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยการอำนวยการของ ศรชล.จังหวัดตราด เนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดตราดมีลมมรสุมพาดผ่าน ทำให้ฝนตกฟ้าคะนองและมีคลื่นลมแรง ทำให้เรือประมงอับปาง ลูกเรือลอยคอนานกว่า 9 ชม.โดยเรือ ต.227 เข้าให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที ทั้งนี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทางทะเล ชาวประมง และผู้ประกอบการเดินเรือ ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

การพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของราษฎรบนเกาะกูด ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับที่ดินกองทัพเรือ โดยมีข้อพิพาทนานกว่า 20 ปี ทั้งนี้กองทัพเรือมิได้นิ่งนอนใจ เร่งหาทางออกให้กับประชาชน โดยกองทัพเรือกันพื้นที่ที่สงวนหวงห้ามไว้ คืนธนารักษ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจัดให้ราษฎรเช่า โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสำนักงานธนารักษ์ให้เช่าเป็นรายแปลง

อีกทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ “หาดยุทธนาวี” ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เร่งพัฒนานำระบบไฟฟ้า ประปา เข้าถึงพื้นที่เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยจังหวัดตราด จะทำหนังสือขอเรือรบที่ปลดระวางแล้ว มาสร้างเป็นแลนด์มาร์คสร้างจุดสนใจ ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดตราดต่อไป ....../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี