(30 ก.ย.65) ที่บริเวณสนามหน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้กับ น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา หลังจากจบการศึกษาหลักสูตร วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) จึงเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ตามคำสั่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ 111/2565

ให้รับหน้าที่ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
ในขณะที่ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ท่านเก่า) หลังจากเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 รับคำสั่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน

น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ท่านเก่า) กล่าวว่า ขอขอบคุณหน่วยงานส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆที่ได้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดตราด ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกองค์กรด้วยดีเสมอมา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในขณะที่ น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ท่านใหม่) กล่าวว่า ขอให้กำลังพล ยึดแนวทางการทำงานตามนโยบายเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่ และยังคงเน้นในเรื่องของระเบียบวินัยทหารเป็นหลัก การรู้จักหน้าที่ เสียสละ อดทน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกัน และเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายหลีกเลี่ยงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ของผิดกฎหมาย การตัดไม้ทำลายป่า และแรงงานต่างด้าว การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และประการสุดท้าย การช่วยเหลือประชาชนในทุกเรื่องเช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง และภารกิจที่ได้มีการร้องขอ เป็นต้น .../..

.

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667