(10 ต.ค.65) ที่บริเวณลานหน้ากองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ (ค่ายจุฬาภรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณ์ภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ รวม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงได้ทั่วถึง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงจึงได้กำหนดให้มีการสนธิกำลังเพื่อตรวจความพร้อม ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางทะเล ตลอด 24 ชม.นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กล่าวว่า ทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ น้อมนำกระแสพระราชดำรัส "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งหน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พร้อมเคียงข้างช่วยเหลือประชาชนทุกเมื่อ

เพื่อให้พื้นที่เกิดความสงบสุข สันติ นำสู่ประชาชน ไม่ว่าเป็นภัยธรรมชาติ หรืออื่นๆ หากประชาชนอยากจะประสานหน่วย ให้ทำการช่วยเหลือในทุกโอกาส สามารถติดต่อประสานงาน กองร้อย หรือ ฉก.ที่รับผิดชอบได้ทันที หรือ กรม ร.3 ค่ายจุฬาภรณ์ เพื่อนำสู่การแก้ไข และช่วยเหลือต่อไป     

#สมดังคำกล่าวที่ว่า ทหารเรือ เป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส ....../..

Cr.ภาพ/ข่าว ฉก.นย.ทร.