(31 ต.ค.65) ผู้อำนวยการศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการและส่วนงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชายแดนจันทบุรีตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบภัยทางทุ่นระเบิด ที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 กองทัพเรือ บ้านพญากำพุช ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

พลเอก ศุภธัช นรินทรภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการทำงาน ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ฯ โดยมี นาวาเอก สมเกียรติ ม่วงมี ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 กองทัพเรือ นำกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเขตรับผิดชอบและผลงานการทำงานที่ผ่านมาของหน่วย

ในการตรวจเยี่ยมหน่วยครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่แล้ว ยังเป็นการมาพบปะพูดคุยกับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่บนความเสี่ยง ซึ่งผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลทุกนาย นอกจากนี้ยังได้ ได้ตรวจสอบพื้นที่ในการปฏิบัติงานจริงว่ามีสภาพเป็นอย่างไร มีความยากลำบากในการปฏิบัติงานหรือไม่ ตรวจสอบความพร้อมของหน่วยว่า มียุทโธปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือไม่ ต้องการอะไรเพิ่มเติม และปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ

เพื่อจะได้นำไปเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาได้ช่วยแก้ไขให้กับหน่วยต่อไป อีกทั้งจะเข้าตรวจเยี่ยมการ Q.A. (Quality Assurance) คือ การสร้างความมั่นใจและการประกันคุณภาพของหน่วยก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคล ความพร้อมของอุปกรณ์ ความพร้อมของสุขนัขตรวจคนทุ่นระเบิด เพื่อให้แน่ใจและสร้างมั่นใจในการลงปฏิบัติงานจริงในทุก ๆ ด้าน และประการสุดท้ายได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยในการปฏิบัติภารกิจตรวจค้น เก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่ตามแนวชายแดนไทยให้หมดไป ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด

จากนั้นได้นำคณะเดินทางเข้าเยี่ยมครอบครัว นายอรุณ ภู่ระหงษ์ อายุ 54 ปี ชาวบ้านพื้นที่ ม.3 บ้านบึงชนังกลาง ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผู้ประสบภัยทางทุ่นระเบิดขาซ้ายขาดเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา ขณะทำงานในไร่ที่ดินติดชายแดนไทยกัมพูชา พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินครองชีพจำนวนหนึ่ง..../..

Cr.ภาพ/ข่าว ไพโรจน์ อนุ จันทบุรี