(2 พ.ย.65) พลเอก ศุภธัช นรินทรภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดพื้นที่ชายแดนตราด จำนวน 2 ราย ณ บ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด โดยมี นาวาเอก สมเกียรติ ม่วงมี ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 กองทัพเรือ

นาวาเอก ยศพัทธ์ พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 นำกำลังพลในสังกัด ผู้นำท้องถิ่น จนท.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด เนื่องจากเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนบ้านท่าเส้น

ผู้อำนวยการศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัว โดยได้ไถ่ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ การได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ ปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพและเงินบำรุงขวัญให้กับผู้ประสบภัย

ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมฐานแยกกองร้อยทหารพรานบ้านท่าเส้น เพื่อพบปะพูดคุยกับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่บนความเสี่ยง สำรวจภูมิประเทศ และประการสุดท้าย ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยในการปฏิบัติภารกิจตรวจค้นเก็บกู้ทุ่นระเบิด ที่ยังหลงเหลืออยู่ตามแนวชายแดนไทยให้หมดไป ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด...../..


ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667