(20 พ.ย.65) นาวาเอก จงกล หอมจันทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กองร้อยปืนใหญ่ที่ ๑ ฐานอัคนิรุท และฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ร่วมกันพัฒนาตัดหญ้า ปัดกวาด ทำความสะอาด บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อ.แหลมงอบ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2565

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) กล่าวว่า สำหรับวันนี้ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา โดยทำความสะอาดบริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง โดยตัดหญ้า ปัดกวาด ทำความสะอาด เก็บขยะ กิ่งไม้ ให้สะอาดยิ่งขึ้น เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และเนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน 2565 ในครั้งนี้

เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน โดยร่วมกันทำความสะอาดโดยรอบบริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยทหารเรือใกล้เคียงในพื้นที่ ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และมีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา” เป็นต้น ..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667