(28 พ.ย.65) นาวาเอก จงกล  หอมจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วย นาวาเอก ปราการ ขำฉวี ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด และกำลังพลฯ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและประสานการปฏิบัติงาน  ณ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านมะม่วง (เนิน 400) ตำบลนนทรี อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667