“มอบความรู้ เพื่อ ช่วยชีวิต”
กิจกรรม “สร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและความปลอดภัยทางทะเล” โดย ทัพเรือภาคที่ 1 บูรณาการร่วมกัน กับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด และ ศูนย์ควบคุมท่าเรือจังหวัดตราด

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ท่าเรืออ่าวนิด ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ตำรวจท่องเที่ยว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาก ชมรมกู้ภัยเกาะหมาก ผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหาร ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งไทย และ ต่างชาติ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกาะหมาก รวม 100 คน

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การบรรยายและสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและความปลอดภัยทางทะเล โดย ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้าง ทัพเรือภาคที่ 1

ร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อเรียนรู้ และ เพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริเวณชายหาดได้อย่างถูกต้อง และสามารถส่งต่อการรักษาได้อย่างรวดเร็ว...../..

Cr.ภาพ/ข่าว ทัพเรือภาคที่ 1