(19 ธ.ค.65) นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ (ผบ.ฉก.นย.ทร.) /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ (ศบภ.ฉก.นย.ภต.) มอบหมายให้กำลังพล กำลังพลจิตอาสา และแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ จัดทำถุงยังชีพจำนวน ๖๐ ถุง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากภาวะฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทางด้าน นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ นาวาโท อภิเชษฐ นุ่นสวัสดิ์​ รอง​ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละฐาน ดูแลและช่วยเหลือประชาชนเสมือนญาติ ทั้งนี้ในการปฏิบัติในแต่ละครั้งในการลงพื้นที่น้ำท่วม ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกสถานการณ์อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สร้างความดีอกดีใจแก่ประชาชนที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารคอยดูแลเอาใจใส่และให้การช่วยเหลือตลอด 24 ชม. ซึ่งหน่วยฯจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เป็นต้น .../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667