(20 ธ.ค.65) นาวาเอก สุรศักดิ์ ภาแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จังหวัดตราด) ได้รับแจ้งจาก Mr.Adam Swietlik กัปตันเรือโดยสารสำราญชื่อเรือ MEIN SCHIFF 5 ขณะกำลังเดินทางจากชลบุรีไปสิงคโปร์ที่พิกัด ละติจูด 11 03.60N ลองจิจูด 101 32.5E ระยะประมาณ 69 ไมล์ทะเลจากเกาะกูด ผู้โดยสาร ชื่อ Mr. Thiele, Bernd Joachim Max อายุ 73 ปี

มีอาการปอดอักเสบ ภาวะหัวใจล้มเหลว ขอความช่วยเหลือนำผู้ป่วยขึ้นฝั่งเพื่อรับการรักษาฉุกเฉิน จึงประสาน ศรชล.ภาค 1 เพื่อแจ้งเรือดังกล่าวเปลี่ยนทิศทางเดินเรือให้มายังบริเวณเกาะกูดโดยเร็วที่สุด และพิจารณาจัดเรือ ต.230 พร้อมด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉินจาก รพ.ตราด และ รพ.คลองใหญ่ ออกไปรับผู้ป่วยที่พิกัดนัดหมายบริเวณทิศใต้เกาะกูด ผลการการปฏิบัติสามารถนำผู้ป่วยส่งต่อรักษาโรงพยาบาลได้ทันท่วงที

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จังหวัดตราด) กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ป่วยในครั้งนี้ เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเลที่ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จังหวัดตราด)

สามารถช่วยเหลือและรักษาชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินไว้ได้ การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ดีมีคุณภาพ และสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของ ศรชล. ซึ่งมีความพร้อมปฏิบัติการตลอดเวลาในการช่วยเหลือทางทะเลทุกรูปแบบ เป็นต้น ..../.

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667