(23 ธ.ค.65) นาวาเอก สุรศักดิ์ ภาแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ( ศรชล.) จังหวัดตราด มอบหมายให้ จนท.ศรชล.จังหวัดตราด จนท.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด อบต.ห้วงน้ำขาว และส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือวาฬขนาดใหญ่ ว่ายหลงเข้ามาเกยตื้น ติดอยู่บริเวณปากคลองอ่าวกรูด ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด

จึงได้มอบหมายให้ นางสาวจิตราพร  บำเรอรวย เจ้าหน้าที่ประสานงานความมั่นคงฯ (กปม.) พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่  เดินทางไปร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย ทีมสัตวแพทย์ จนท.จาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กรมประมง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลห้วงน้ำขาว และอาสาสมัครชาวบ้าน

จากการตรวจสอบพบว่าเป็นปลาวาฬบลูด้า(Balaenoptera edeni) ขนาดความยาวประมาณ 10-12  เมตร จึงได้ปฏิบัติการร่วมกันผลักดันคืนสู่พื้นที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยบริเวณหมู่เกาะช้าง  ทั้งนี้ได้ประสานไปยังเครือข่ายทางทะเลในพื้นที่ ให้ช่วยกันติดตามและเฝ้าระวังความปลอดภัยของปลาวาฬบลูด้าตัวดังกล่าวต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...../...

Cr.ภาพ/ข่าว ศรชล.จังหวัดตราด