เมื่อ ๑ ก.พ.๖๖ เวลา ๑๓๔๐ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย น.อ.ชำนาญ จันทร์สุวรรณ์ ผู้แทน ทรภ.๒ และ น.ท.อภิเชษฐ์ นุ่นสวัสดิ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. เยี่ยมบำรุงขวัญ อส.ทพ.ยุทธนา ทองอินทร์ ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ คนร้ายลอบวางระเบิดขณะออกทำการ ลว.รปภ.เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๖๐ ที่ผ่านมา

ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบกระเช้าเยี่ยม และเงินบำรุงขวัญให้กับ อส.ทพ.ยุทธนา ทองอินทร์ ณ บ้านเลขที่ ๒๕/๑ ม.๖ บ้านแป้น ต.แป้น อ.สายบุรี จว.ปัตตานี เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งยังความปลาบปลื้มให้กับ อส.ทพ.ยุทธนา ทองอินทร์ และครอบครัวเป็นอย่างยิ่งที่กองทัพเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่ทอดทิ้ง

เมื่อ ๑ ก.พ.๖๖ เวลา ๑๕๐๐ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย น.อ.ชำนาญ จันทร์สุวรรณ์ ผู้แทน ทรภ.๒ และ น.ท.อภิเชษฐ์ นุ่นสวัสดิ์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. เยี่ยมบำรุงขวัญ อส.ทพ.พิเภา เสาร์พูน ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ คนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะออกทำการ ลว.รปภ.เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๒ ที่ผ่านมา

ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบกระเช้าเยี่ยม และเงินบำรุงขวัญให้กับ อส.ทพ.พิเภา เสาร์พูน ณ บ้านเลขที่ ๕๗/๒ ม.๑ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งยังความปลาบปลื้มให้กับ อส.ทพ.พิเภา เสาร์พูน และครอบครัวเป็นอย่างยิ่งที่กองทัพเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่ทอดทิ้ง

เมื่อ ๑ ก.พ.๖๖ เวลา ๑๖๓๐ น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย น.อ.ชำนาญ จันทร์สุวรรณ์ ผู้แทน ทรภ.๒ เยี่ยมบำรุงขวัญ จ.อ.อาหามะ แมเราะ สังกัด พัน.ร.๓ กจต. ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสขาซ้ายขาดจากเหตุการณ์เหยียบทุ่นระเบิดขณะออกทำการลาดตระเวนซุ่มโจมตี ทวน. เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๒๘ ที่ผ่านมา

ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบกระเช้าเยี่ยม และเงินบำรุงขวัญให้กับ จ.อ.อาหามะ แมเราะ ณ บ้านเลขที่ ๕๗ ม.๔ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งยังความปลาบปลื้มให้กับ จ.อ.อาหามะ แมเราะ และครอบครัวเป็นอย่างยิ่งที่กองทัพเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่ทอดทิ้ง ......./..

Cr.ภาพ/ข่าว กพร.กรม ร.๓ พล.นย.