วันที่ 16 เมษายน 2566 พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย นาวาเอก บุญเกิด มูลละกัน รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นาวาเอก วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

 

ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และหน่วยงานทหารในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมี นาวาเอก สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด  ให้การต้อนรับ ณ  กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด บ้านเนินสูง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด 

วันที่ 16 เมษายน 2566 พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 และหน่วยงานทหารในพื้นที่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมี นาวาโท สุรชาติ รอดผล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182  ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ 

 

วันที่ 17 เมษายน 2566 พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะ ตรวจเยี่ยมช่องทางเขาวง  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมี นาวาโท สุรชาติ รอดผล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 เป็นผู้บรรยายสรุปฯ

 

17 เมษายน 2566 พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะ ตรวจเยี่ยมช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด โดยมี นาวาเอก ยศพัทธ์  พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน เป็นผู้บรรยายสรุปฯ

 

17 เมษายน 2566 พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และคณะ ตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านมะม่วง (เนิน 400) ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมี นาวาเอก เป็นธรรม  ปัทมชินาลัย หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน เป็นผู้บรรยายสรุปฯ

 

 

Cr.ภาพ/ข่าว กพร.ฉก.นย.ตราด