หาญศึก ฉิมพาลี

นาย หาญศึก ฉิมพาลี
บรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการข่าว